Magyar Jogászegyleti értekezések új folyam, 18. kötet (92-97. füzet) (Budapest, 1927-1928)

1927 / 92. szám - Nemzetközi kötelmi jog. Államközi egyezmény-tervezet a vételi és szolgálati szerződések nemzetközi magánjogára vonatkozólag. [Felolvasva] a Magyar Jogászegylet és az International Law Association budapesti fiókjának 1927. január 22-én megtartott ülésében

GYAR JOGÁSZEGYLET!' ÉRTEKEZÉSEK Szerkeszti: Dr. KOLLÁR LÁSZLÓ, a Magyar Jogászegylet titkára 1Ö27. OKT. HÓ. CJ FOLYAM. 92. FÜZET­XYIII. KÖTET. NEMZETKÖZI KÖTELMI JOG ÁLLAMKÖZI EGYEZMÉNYTERVEZET A YÉTELI ÉS SZOLGÁLATI SZERZŐDÉSEK NEMZETKÖZI MAGÁNJOGÁRA YONÁTKOZÓLAG ÍRTA ÉS A MAGYAR JOGÁSZEGYLET ÉS AZ INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION BUDAPESTI FIÓKJÁNAK 1927 JANUÁR 22-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉBEN FELOLVASTA D= JACOBI ANDOB BUDAPESTI ÜGYVÉD BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT BIZOHÁNYA 1937

Next

/
Thumbnails
Contents