Magyar Jogászegyleti értekezések új folyam, 6. kötet (41-48. füzet) (Budapest, 1913)

1913 / Tartalommutató

TARTALOMMUTATÓ. A1. A jogisinerés kötelessége. Dr. Ágoston Péter előadása, dr. Berger Miksa és dr. Márkus Dezső felszólalásaival. A fiatalkorúak biráiról és a fiatalkorúak bűnügyeiben köve­tendő eljárásról szóló törvény előadói tervezete. Dr. Baurn­garten Izidor előadása. 43. A hágai államértekezlet által elfogadott nemzetközi váltó­törvény. /-'/•. Nagy Ferenc előadása. 44. Az új polgári perrendtartás és a kereskedelem. Dr. Baum­garten Nándor előadása. 45. Polgári perrendtartás és szabadalmi jog. Dr. Kayser Szilárd előadása. Ui. Egyenes adóink reformja. Dr. Exner Kornél előadása. 47. Észrevételek a magyar polgári perrendtartáshoz. Kohler József berlini egyetemi tanár előadása. Fordította dr. Meszlény Artúr. 48. A házasság, mint kulturjelenség. Kohler József berlini egye­temi tanár előadása. Fordította Dr. Meszlény Artúr.

Next

/
Thumbnails
Contents