Magánjogi kodifikációnk, 1902 (1. évfolyam, 1-52. szám)

A „Magánjogi Kodifikácziónk' " munkatársai az 1902. évben. 1. Dr. Ágoston Péter, nagyváradi jogakadémiai tanár. 2. Alföldi Ede, nagybecskereki kir. járásbiró. 3. Dr. Almási Antal, budapesti V. ker. kir. járásbirósági albiró. 4. Avarfy Ferencz, aradi ügyvéd, tb. főügyész. 5. Dr. Balázs Bertalan, debreczeni ügyvéd. 6. Dr. Bárdió Ferencz. sümegi ügyved. 7. Dr. Barna Ignácz, budapesti kir. Ítélőtáblai biró. 8. Bárra Károly, zilahi kir. törvényszéki biró. 9. Dr. Berzsenyi Jenő, siklósi kir. járásbiró. 10. Dr. Blaskó Lajos, temesvári ügyvéd. 11. Dr. Borsitzky Imre. duna-adonyi járásbiró. 12. Dr. Bozóky Alajos, nagyváradi jogakadémiai igazgató. 13. Bölöni László, bánffy-hunyadi ügyvéd. 14. Buchvald Lázár, szabadkai ügyvéd. 15. Dr. Budai Dezső, pécsi tb. árvaszéki ülnök. 16. Csebi Pogány Virgil, lévai kir. járásbiró. 17. Dr. Csillag Gyula, budapesti egyetemi nyilv. rk. tanár. 18. Csipkés Árpád, csíkszeredai kir. törvényszéki biró. 19. Dr. Csulyok Béla, nagyváradi kir. törvényszéki biró. 20. Dr. Degré Miklós, bpesti VIII—X. ker. kir. járásbiró. 21. Dr. Dobi Imre, pécsi kir. Ítélőtáblai biró. 22. Dómján Lajos, rimaszombati kir. törvényszéki biró. 23. Dr. E. Nagy Olivér, pozsonyi ügyvéd. 24. Dr. Eördögh Árpád, budapesti kir. büntetőtörvény­széki jegyző. 25. Dr. Frankfurter Sándor, miskolczi ügyvéd. 26. Dr. Friedmann Ottó. budapesti ügyvéd. 27. Frivaldszky Sándor, budapesti ügyvéd. 28. Dr. Gábor Gyula, budapesti ügyvéd. 29. Gál Lajos, sátoralja-ujhelyi kir. törvényszéki albiró. 30. Dr. Gold Simon, budapesti ügyvéd. 31. Graeser Dániel, erzsébetvárosi kir. törvényszéki biró. 32. Dr. Grám Karoly, nagyváradvárosi árvaszéki helyettes­elnök. 33. Dr. Gyöngyösi József, budapesti ügyvéd. 34. Dr. Haller Károly, min. tanácsos, kolozsvári egy. tanár. 35. Hamar Gyula, szakolczai kir. járásbiró. 36. Dr. Hattyuffy Dezső, fejérmegyei árvaszéki elnök. 37. Dr. Hellé Károly, debreczeni jogakadémiai tanár. 38. Dr. Hexner Gyula, liptószentmiklósi ügyvéd. 39. Dr. Horovitz Simon, eperjesi jogakadémiai tanár. 40. Horváth Ede, sümegi kir. járásbiró. 41. Huf József, soproni ügyvéd. 42. Dr. Izsák Gyula, kir. Ítélőtáblai biró, a budapesti kir. törvényszék tagja. 43. Dr. Jékei Dániel, kolozsvári kir. törvényszéki biró. 44. Dr. Katona Mór, pozsonyi jogakadémiai tanár. 45. Dr. Kemény Kálmán, duna-adonyi tb. főszolgabíró. 16. Dr. Kéri Miklós, komáromi kir. törvényszéki biró. 17. Kiss Géza. 48. Dr. Klein Ede, szepsii ügyvéd. 49. Dr. Komjáthy Gyula, nagybányai kir. aljárásbiró. 50. Kóródy Sándor, mármaros-szigeti jogakadémiai tanár 51. Dr. Kőnig Vilmos, budapesti ügyvéd. 52. Dr. Körtvélyessy Dezső, eperjesi kir. törvényszéki biró. 53. Dr. Kun Béla. mármaros szigeti jogakadémiai tanár. 54. Kunfalusy Mihály, nyíregyházai kir. törvényszéki biró. 55. Dr. Leszlényi Imre, budapesti ügyvéd. 56. Dr. Menyhárt Gáspár, ügyvéd, kolozsvári egyetemi magántanár. 57. Dr. Meczner Sándor, sárospataki jogakadémiai tanár. 58. Dr. Messinger Simon, budapesti ügyvéd. 59. Dr. Meszlény Arthur, budapesti kir. keresk. és váltó­törvényszéki jegyző 60. Dr. Müíler Ferencz, szegzárdi ügyvéd. 61. Dr. Mutschenbacher Edvin, dárdai kir. aljárásbiró. 62. Dr. Nagy Kálmán, belényesi kir. aljárásbiró. 63. Dr. Németh Budolf, segesvári kir. járásbiró. 64. Petrovich Lajos, kir. Ítélőtáblai biró, a huszti kir. já­rásbíróság vezetője. 65. Dr. Polgár Ármin, bazini kir. aljárásbiró. 66. Dr. Raffay Ferencz, eperjesi jogakadémiai tanár. 67. Dr. Béczei Sándor, mármaros-szigeti kir. tvszéki biró. 68. Dr. Beiszmann Simon, budapesti ügyvéd. 69. Dr. Révész Ernő, szabadkai ügyvéd. 70. Dr. Rosenfeld Sándor, gödöllői ügyvéd. 71. Dr. Rosenthál Mór, nagyváradi ügyvéd. 72. Dr. Róth Samu, budapesti ügyvéd. 73. Ruttkay Aladár, szepesszombati kir. járásbiró. 74. Dr. Sáray Bertalan, debreczeni ügyvéd. 75. Dr. Sichermann Bernát, kassai ügyvéd. 76. Dr. Stassik Ferencz, nagybecskereki ügyvéd. 77. Dr. Stoffer József, igazságügyministeri fogalmazó. 78. Dr. Szakolczai Árpád, budapesti ügyvéd. 79 Dr. Szilágyi János, márm -szigeti közjegyzői helyettes. 80. Dr. Schlesinger Náthán, rózsahegyi kir. közjegyző. 81. Dr. Urbach Lajos, budapesti ügyvéd. 82. Veöreös Jenő, győri ügyvéd. 83. Dr. Virág Gyula, budapesti ügyvéd. 84. Dr. Weisz Aladár, szabadkai kir. aljárásbiró. 85. Dr. Weisz Ignácz, brassói ügyvéd. 86. Dr. Weisz Sándor, németbogsáni ügyvéd.

Next

/
Thumbnails
Contents