Közgazdaság és pénzügy, 1933 (9. évfolyam, 1-10. szám)

1933 / Tartalommutató

Közgazdaság és Pénzügy rendszeres tárgymutatója. A) Adók. Oldal /. Adók általában. Kényszeregyességi eljárás alatt álló adózó ellen foganatosított zá­logolás feloldása tárgyában a határozathozatal a kényszer­egyességi eljárásban eljáró bíróság hatáskörébe tartozik. — 149 2. Házadó. Az állandó házadómentesség nem illeti meg a nyugdíjas gazda­sági cseléd és az uradalmi kőműves által lakott épületet. — 116 Vasúti vendéglőhelyiség bérbeadása esetén a házadóalaphoz hozzá­számítandó bérnek tekintendő a bérbeadó vasúttársaság alkal­mazottjainak biztosított százalékos étlapkedvezmény értéke. 117 Az irodahelyiséget az állandó házadómentesség megilleti akkor is, ha abban alkalomszerűen kész vagy félgyártmányt adnak el. 144 A háztulajdonost terhelő csatornadíj megtérítésére a bérlőktől be­szedett összegeket a nyers házbérjövedelemhez kell számítani. 144 A háztulajdon közterhei. — — — — — — — — — -— 169 3. Kereseti adó. Egyházközség által bérelt ingatlan jövedelemből az adóköteles tiszta jövedelem kiszámításánál a kulturális kiadásokra for­dított összegeket a nyers bevételből levonni nem lehet. — — 13 4. Társulati adó. Az effektív valorizációs veszteséget nem lehet hozzáadni az ered­ményszámla egyenlegéhez. — — — — — — — — 11 Az évközben beszerzett vagyontárgyak értékéből értékcsökkenés címén csak a tényleges használati idő tartamára eső részt szabad leírni. — — — — — — — _ — — 116 Mennyi is a 2°/oo-es minimális társulati adó? Dr. Meller Viktor. 141 A társulati adónál az adóköteles nyereséget az üzleti (gazdasági) év megváltoztatása folytán akkor is a két mérleg együttes eredménye alapján kell megállapítani, ha a két mérleg nem egy naptári évben készült. — — — — — — — — 145

Next

/
Thumbnails
Contents