Közgazdaság és pénzügy, 1929 (5. évfolyam, 1-10. szám)

1929 / Tartalommutató

V A „Közgazdaság és Pénzügy" rendszeres tárgymutatója. A) Adók. Adók általában. Kettős adóztatás 1 29 Előző tartalékolás hiányában a folyó évben kifizetett kamatok a mérlegszerű nyereséghez nem adhatók hozzá, mert azok az előző üzletévet terhelik 1 32 A szerzői és kiadói jog adómentesen nem irható le 1 33 Az értékcsökkenési tartalékalap csak a mérlegből kitűnő értékig növelhető 1 35 Az adómentességet kételyek esetében nem az alap elnevezése, hanem annak rendeltetése dönti el, tehát a felújítási alapnak nevezett, de rendeltetését tekintve értékcsökkenési alap, adós mentes 1 40 A/ uj értékelésü megnyitó mérlegben nem szereplő (latens) tarta= lék felhasználása adóköteles 1 41 Adózás és tőkeképződés. Dr. Zerkowitz Zsigmond 2 59 Háramlás tárgyát képező vagyonértékek adóztatása. Dr. Ribáry Géza 2 70 Az OMKE adóankétje 3 104 Az államsegély a mérlegszerű nyereségből nem vonható le .. 3 111 A papirkoronában készült mérleg egyes tételei az adóalap meg* állapításánál nem valorizálhatok 3 112 Az értékcsökkenési leírás vagy tartalékolás mérve kifogás esetén a fél kérelmére szakértő meghallgatásával állapítandó meg 3 113 A végrehajtási panasz tárgyában hozott bírósági határozat ellen újrafelvételi kérelemnek, illetve panasznak helye nincs .... 3 117 Adómérséklő torvényjavaslatok 4 130 Ha a kincstártól visszajáró köztartozás harmadik személyre engedményeztetett, az engedményezett összegből az engedmé* nyezőnek az engedményezés után keletkezett köztartozás nem vonható le 4 147 Egyenes adók 7 225 Közadók kezelése 7 226 Adócsalásnál az 1920:XXXII. t.íC 4. §. 3. pontjában meghatároz zott üzletszerűség megállapítására pusztán az a körülmény, hogy a vádlott feljegyzéseiben, bár folytatólagos kisebb bevétes leket tüntetett ki, — nem elegendő 7 254 Csak tényleg értékesített vagyontárgyaknál elért látszólagos nye* reség mentes adó alól 8 282 A könyvvizsgálat eredményének mérlegelése nem mellőzhető azért, mert a könyvvizsgálatot ugyanazon pénzügyi közegek foganatosították, akik az elsőfokú határozatot hozták .... 8 284

Next

/
Thumbnails
Contents