Kisebbségi Jogélet, 1937 (1. évfolyam, 1-9. szám)

1937 / Tartalommutató

KISEBBSÉGI JOGELET. Szerkesztik: ASZTALOS SÁNDOR dr. és MIKÓ IMRE dr. A „Magyar Kisebbség" nemzetpolitikai szemle melléklete. Oldal Beköszöntő 1 Az uj jogász-nemzedék feladatai a szövetkezeti mozgalom terén. Irta : Hadnagy Károly dr 2 Törvénykönyvek egységesítése. Irta: Parecz György dr 10 Törvények, végrehajtási utasitások, minisztertanácsi határozatok és minisz­teri rendeletek jegyzéke. 1935 január 1-től 1936 december l-ig ... 12 Közigazgatási bíráskodásunk szervezete. Irta: Asztalos Sándor dr. ... 17 Nyilatkozat 27 Céltalanok-e a közigazgatási keresetek? Irta: Asztalos Sándor dr. . . . 27 Joggyakorlat, a) Az elbocsátott tisztviselők ügyében 29 b) Állampolgársági ügyekben 31 Törvények és rendeletek jegyzéke. 1936 december 1-től 1937 február l-ig 32 A 14 %-os iskolai segély és a magyar felekezeti iskolák. írták: Bölöni Miklós dr. és Ürmösi Károly dr 33 A semmiségi kérelem. Irta : Monduk Béla dr 54, 81 Reflexiók. Irta: Fazakas János dr 60 Törvények és rendeletek jegyzéke. 1937 február 1-től április l-ig .... 62 A magyarnyelvű cimtáblák használata és adója. Irta: Róth Bódog dr. . 65 Joggyakorlat. 1. A közigazgatási bíráskodás köréből. 2. Adóügyek. 3. Különféle 73 Szemle : A „Gazda" jogi melléklete. Ism.: Dr. Dóczy Zoltán 79 Dr. Kiss Endre: Az uj közigazgatási törvény. Az uj közigazga­tási törvény végrehajtási utasítása 80 Az 1934 június 1-je előtti bianco váltók kitöltése. Közli: Kóbori József dr. 80 Joggyakorlat a magyar nyelvű cimtáblák ügyében 91 Jogesetek 92 Törvények és rendeletek jegyzéke. 1937 április 1-től június 3-ig .... 94 Vállvetve . . . ! 97 Az ügyvédi arányszám kérdése. írták : Mikó Imre dr. és Szilágyi Olivér dr. 98 Döntések 128 XI

Next

/
Thumbnails
Contents