Kereskedelmi jog, 1938 (35. évfolyam, 1-12. szám)

1938 / 1. szám

KERESKEDELMI J0G HITELJOGI ÉS GAZDASÁGPOLITIKAI FOLYÓIRAT Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST V., Pannónia -ucca 9. szám * Telefon: 1—271-65 ALAPÍTOTTA néhai GRECSÁK KÁROLY m. kir. igazságügyminiszter FŐSZERKESZTŐ: FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. KUNCZ ÖDÖN Dr. SZENTE LAJOS egyetemi nyilv. rendes tanár ügyvéd Előfizetési ár TŐZSDE I JOG melléklettel együtt: Egy évre 16 P — Félévre 8 Egy füzet ára 1. 60 pengő Harmincötödik évf. 1. szám Megjelenik minden hó elején Budapest, 1938 január 1 A Kereskedelmi Jog tartalomjegyzéke: Dr. Fenyves Béla ügyvéd: A tulajdonjog fenntar­tásának szabályozása a részletügyletről szóló törvénytervezetben. Dr. Szente Andor ügyvéd: Reklám, propaganda, ajándék a versenyjogban. Dr. Fülei-Szántó Endre min. tanácsos, egyet m. tanár: Dr. Bozóki Géza: Nemzetközi váltójog. Dr. Liebmann Ernő ügyvéd: Dr. Martin Domke: Nemzetközi kölcsönökért vállalt kezesség. SZEMLE: Mi tekintendő kartelnak? (Dr. Kelem Sándor). — A Magyar Jogászegylet közgyű­lése. — Előfizetőinkhez. HAZAI IRODALOM. — Külföldi irodalom. HAZAI JOGGYAKORLAT: 1—2: Vállalkozási szer­ződés. — 3—4. Szolgálati viszony. — 5. Tár­saság. — 6. Vétel. — 7—12. Tisztességtel verseny. — 13. Szerzői jog. — 14. Kartel. MELLÉKLET: A Kereskedelmi Jog 1937. évi Tar­talomjegyzéke; Birói határozatok összefogla­lása az 1937. évre. A Tőzsdei Jog tartalomjegyzéke: JOGGYAKORLAT: 1. Alaki jog. — 2—5. Anyagi jog.

Next

/
Thumbnails
Contents