Kereskedelmi jog, 1905 (2. évfolyam, 1-24. szám)

1905 / 1. szám

KERESKEDELMI JOG A hiteltörvények (kereskedelmi, váltó-, csőd-, ipar-, szabadalmi jog stb. ) minden ágára kiterjedő folyóirat SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., Váczi-körút 42. sz. FŐSZERKESZTŐ: FELELŐS SZERKESZTŐ: GRECSÁK KÁROLY Dr. BENDER BÉLA KIR. CURIAI BIRÓ. ÜGYVÉD. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre... 20 K. Félévre..... 10 K. Egyes szám: 1 K. Telefon: 80—06. MÁSODIK ÉVFOLYAM. — 1. SZÁM. MEGJELEN MINDEN HÓ 1 ÉN ÉS 15-ÉN BUDAPEST, 1905. JANUÁR 1. Nagyobb közlemények utánnyomása tilos. — Kisebb közleményeink utánnyomását csakis a forrás teljes megjelölése esetén engedjük meg. TARTALOMJEGYZÉK Grecsák Károly: A váltóóvás ellen. Dr. Pap József ügyvéd, egyetemi ny. rk. tanár: A keres­kedelmi könyvek bizonyító erejéről. Dr. Fazekas Oszkár ügyvéd: Jogpolitikai feladataink az ipari szellemi tulajdon terén. Dr. Dóczi Sámuel ügyvéd: Kereskedők bíróságai Német­országban. Dr. Bender Béla: Kereskedelmi jogunk állapota. Törvényelőkészités: A csekktörvény tervezete. Különfélék: A budapesti kir. ítélőtábla uj elnöke. — Ingat­lanok haszonélvezetére vezetett végrehajtás. — „Három hónapi váltó vagy 30 napon belül kész­pénzfizetés skontóval. " — A német polgári tör­vénykönyv és a tisztességtelen versenyről szóló törvény. — Okozati összefüggés halál és bal­eset közt. — A svájczi szabadalmi törvény mó­dosítása. Nyilt kérdések és feleletek: Felelet. A részvényjog köréből. Irodalom. Magyar Döntvénytár. — Külföld: Entscheidungen des Reichsgerichts in Civilsachen, Band 56. Joggyakorlat. I. Hazai joggyakorlat. 1. sz. Czég. 2. sz. Főnök és alkalmazott. 3. és 4. sz. Kártérítés. 5—6. és 7. sz. Részvénytársaság és szövetkezet. 8. sz. A fizetés időpontja. 9—10-11—12—13. és 14. sz. Vétel. 15 sz. Fuvarozás. 16. és 17. sz. Biztosítás. 18—19—20—21. és 22. sz. Váltó. 23. és 24. sz. Tőzsde. 25. sz. Szabadalom. II. Külföldi joggyakorlat. 1. sz. Hitelkezesség. (Delcredere. ) (Francziaor­szág. Lyoni Cour d'Appel. ) 2. és 3. sz. Vétel. (Németország. Reichsgericht. ) 4. sz. Kötbér. — Szállítási késedelem. (Angol­ország. House of Lords). 5—6—7. és 8. sz. Ipar. (Ausztriai iparbiró­ságok Pénzügyi határozatok. Vidéki előfizetőinknek a budapesti bíróságoknál levő ügyeik állásáról díjmentesen ad felvilágosítást kiadóhivatalunk.

Next

/
Thumbnails
Contents