Az adó, 1924 (12. évfolyam, 1-10. szám)

1924 / Tartalommutató

ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR É3 KÜLFÖLDI PÉNZÜGY! JOG ÉS PÉNZÜGYTAN MINDEN AGÁBÓL, RENDSZERES KÖZ­LÉSE ÉS MÉLTATÁSA A LEG­ÚJABB A Ó- ÉS ILLETÉK­ÜGYI JOGGYAKORLATNAK MEGJELENIK HAVONKÉNT JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS HÓNAPOK KIVÉTELÉVEL SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ­HIVATAL BUDAPESTEN, II., HUNYADI JÁNOS Úr 11.SZÁM TELEFON: 35—68. SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG BENEDEK SÁNDOR a közig, bíróság másodelnöke. Dr. HEGEDŰS LÓRÁNT v. m. kir. pénzügyminister. Dr. NYULÁSZI JÁNOS ügyvéd. Dr. FELLNER FRIGYES egyetemi tanár. Dr. LUKÁCS ÖDÖN pénzügyministeri tanácsos. Dr. VARGHA IMRE pénzügyministeri államtitkár FŐSZERKESZTŐK: Dr. TÚRY ZOLTÁN közigazgatási biró. Dr. KLUG EMIL Ügyvéd. SZERKESZTŐK : Dr. JALSOVICZKY ZOLTÁN, Dr. KISS 6ÉZA pénzügyministeri osztálytanácsosok. Tartalommutató az 1924. évről. XII. évfolyam.

Next

/
Thumbnails
Contents