Adó- és illetékügyi szemle, 1919 (8. évfolyam 1-2. szám)

1919 / Tartalommutató

ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI JOG ES PÉNZÜGYTAN MINDEN ÁGÁBÓL. RENDSZERES KÖZ­LÉSE ÉS MÉLTATÁSA A LEG­ÚJABB ADÓ- ÉS ILLETÉK­ÜGYI] JOGGYAKORLATNAK MEGJELENIK ÉVENKINT TÍZ­SZER, JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS HÓNAPOK KIVÉTELÉVEL SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ­HIVATAL BUDAPESTEN. II., ALBRECHT ÚT 11. SZÁM TELEFON: 35-68. BENEDEK SÁNDOR Dr. FELLNER FRI6YES a közig, biróság másodelnöke. egyetemi tanár. Dr. HEGEDŰS LÓRÁNT KISS JENŐ egyetemi rkiv. tanár. pénzflgyministeri tanácsos. Dr. SÁRFY GUIDÓ Dr. VARGHA IMRE a közig, biróság tanácselnöke. Közig. birő. FŐSZERKESZTŐK: Dr. TÚRY ZOLTÁN Dr. KLUG EMIL min. osztálytanácsos, ügyvéd, a közig, biróság elnöki titkára. SZERKESZTŐK Dr. JALSOVICZKY ZOLTÁN, Dr. KISS GÉZA pénzügyministeri titkárok. TARTALOMMUTATO AZ 1919—1920. ÉVRŐL VII—VIII. ÉVFOLYAM.

Next

/
Thumbnails
Contents