Adó- és illetékügyi szemle, 1916 (5. évfolyam 1-10. szám)

1916 / Tartalommutató

Ó ÉS ILLETÉKÜGYI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT |f§ BENEDEK SÁNDOR DR FELLNER FRIGYES A AL KÍR. KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁG EGYETEMI NYILV. RKIV. TANÁR MÁSODELNÖKE DR HEGEDŰS LÓRÁNT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, EGYETEMI RKIV. TANÁR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI D* KLUG EMIL ÜGYVÉD. AZ EGYENES ADÓK ÉS AZ ILLETÉKÜGY ROVATÁT VEZETIK DR CSEKŐ BÉLA P. Ü. MIN. TITKÁR ÉS DR VARGHA IMRE, KÖZIG. BIR. ELNÖKI TITKÁR. A FOGYASZTÁSI ADÓK ÉS A JÖVEDÉKI BÜNTETŐJOG ROVATÁT VEZETI KISS JENŐ, MINISZTERI TITKÁR A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMBAN. ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI JOG ÉS PÉNZÜGYTAN MINDEN ÁGÁBÓL. RENDSZERES KÖZLÉSE ÉS MÉLTATÁSA A LEGÚJABB ADÓ- ÉS ILLETÉKÜGYI JOGGYAKORLATNAK. MEGJELENIK ÉVENKINT TÍZSZER, JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS HÓNAPOK KIVÉTE­LÉVEL MINDEN HÓ MÁSODIK FELÉBEN. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPESTEN, V., FALK MIKSA-UTCZA 7. TELEFON: 162—28. ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGÉSZ ÉVRE 24 KORONA, FÉLÉVRE 12 KORONA, EGYES SZÁM ÁRA 3 KORONA. V. ÉVFOLYAM. 191ó. (1-10. FÜZET.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents