Adó- és illetékügyi szemle, 1914 (3. évfolyam, 1-10. szám)

1914 / 1. szám

BENEDEK SÁNDOR DR. FELLNER FRIGYES A KÖZIG. BÍRÓSÁG MÁSODELNÖKE ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI JOG ÉS PÉNZÜGYTAN MINDEN ÁGÁBÓL. RENDSZERES KÖZ­LÉSE ÉS MÉLTATÁSA A LEG­ÚJABB ADÓ- ÉS ILLETÉKÜGYI JOGGYAKORLATNAK EGYETEMI M. TANÁR DR. HEGEDŰS LÓRÁNT ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISELŐ, EGYETEMI M. TANÁR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI DR. KLUG EMIL ÜGYVÉD. ROVATVEZETŐK: EGYENES ADÓK ÉS ILLETÉKÜGY: DR. CSEKŐ BÉLA, FŐZŐ SÁNDOR, DR. VARGHA IMRE KÖZIG, BÍRÓSÁGI TANÁCSJEGYZŐK. FOGYASZTÁSI ADÓK ÉS JÖVEDÉKI BÜNTETŐJOG: KISS JENŐ, PÉNZ­ÜGYI TITKÁR A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMBAN. MEGJELENIK ÉVENKINT TÍZ­SZER, JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS HÓNAPOK KIVÉTELÉVEL MIN­DEN HÓ KÖZEPÉN SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ­HIVATAL BUDAPESTEN, V., FALK MIKSA-UTCA 7. SZÁM ALATT, A HOVÁ A SZEMLÉRE TARTOZÓ MINDENNEMŰ ÉR­TESÍTÉSEK CIMZENDŐK ELŐFIZETÉSI DIJ: EGÉSZ ÉVRE 24 KORONA. FÉL ÉVRE 12 KORONA. EGYES SZÁM ÁRA 3 KOR, TELEFON: 162-28 AZ ADÓ- ÉS ILLETÉKÜGYI TARTALOM EGYENES ADÓK Horváth János dr.: Reakció a szövetkezetek adóüqyében 1 Huszár Pál dr.: Szakvéleményrendszer a jöve­delemadónál 10 Joggyakorlat: 9 eset 15 FOGYASZTÁSI ADÓK Ullmann István dr.: A mesterséges édesítő­szerek állami egyedárusága 21 Joggyakorlat: 4 eset 26 ILLETÉKÜGY Vargha Imre dr.: A közigazgatási bíróság jog­gyakorlata illetékügyekben a 1913. évben 29 Joggyakorlat: 9 eset 40 JÖVEDÉKI BÜNTETŐJOG Baloghy György dr.: A jövedéki büntető el­járás reformja 44 Joggyakorlat: 2 eset 48 VEGYES PÉNZÜGYI JOGI KÖZLEMÉNYEK Tihanyi Lajos dr.: A magyar Consolidated fund 51 Vihar Károly: Uj adókezelés a fővárosban 53

Next

/
Thumbnails
Contents