Adó- és illetékügyi szemle ,1913 (2. évfolyam, 1-10. szám)

1913 / 1. szám

1. FÜZET 1913 JANUÁR HÓ II. ÉVFOLYAM ADÓ-ÉS ILLETÉKÜGYI SZEMLE HAVI FOLYÓ IRAT. ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI JOG ÉS PÉNZÜGYTAN MINDEN ÁGÁBÓL. RENDSZERES KÖZ­LÉSE ÉS MÉLTATÁSA A LEG­­JABB ADÓ-ÉS ILLETÉKÜGYI JOGGYAKORLATNAK BENEDEK SÁNDOR DR. FELLNER FRIGYES KIR. KÖZIGAZGATÁSI ÍTÉLŐBIRÓ EGYETEMI M. TANÁR DR. HEGEDÜS LORÁNT ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISELŐ, EGYETEMI M. TANÁR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI DR. KLUG EMIL ÜGYVÉD. A FOGYASZTÁSI ADÓK ROVATÁT VEZETI KISS JENŐ, PÉNZÜGYI TITKÁR A PÉNZÜGYMINISZTERIUMBAN. AZ ILLETÉKÜGYI ROVATOT VEZETIK DR- CSEKŐ BÉLA ÉS FŐZŐ SÁNDOR, A KIR. KÖZIGAZGATÁSI BIRÓSÁG TANÁCSJEGYZŐI. MEGJELENIK ÉVENKINT TIZ­SZER, JULIUS ÉS AUGUSZTUS HÓNAPOK KIVÉTELÉVEL MIN­DEN HÓ KÖZEPÉN SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ­HIVATAL BUDAPESTEN, V., ALKOTMÁNY-UTCA 19. SZÁM ALATT, A HOVÁ A SZEMLÉRE TARTOZÓ MINDENNEMŰ ÉR­TESITÉSEK CIMZENDŐK TELEFON: 162-28 ELŐFIZETÉSI DIJ: EGÉSZ ÉVRE 24 KORONA. FÉL ÉVRE 12 KORONA. EGYES SZÁM ÁRA 3 KOR. AZ ADO- ÉS ILLETÉKÜGYI SZEMLE KIADÁSA TARTALOM EGYENES ADÓK Dr. Schwarz Ottó: Adóreformok — vég nélkül 1 Dr. Komin János: Az új adótörvények végre­hajtásának felfüggesztése 10 Dr. Boér Elek: Az új adótörvények jogorvos­lati rendszeréről (I. ) 14 Dr. Schuster Rudolf: A házadótörvény vissza­ható erejéről 19 Joggyakorlat: 9 eset 27 FOGYASZTÁSI ADÓK Dr. Nádas László: A német petróleummono­pólium-javaslat. 33 Joggyakorlat: 6 eset 44 ILLETÉKÜGY Főző Sándor: Illetékügyünknek mai állapota és reformszükségletei (IV. ) 47 Dr. Ujlaki József: Egy szelet illetékjog 52 Joggyakorlat: 6 eset 55 JÖVEDÉKI BÜNTETŐJOG Dr. Baloghy György: Jövedéki büntető eljárá­sunk reformjához (III. ) 62 Joggyakorlat: 4 eset 65 VEGYES PÉNZÜGYI JOGI KÖZLEMÉNYEK Dr. Halom Dezső: Telekadó és betterment (I. ) 67 Dr. Sajtos Samu: A pénzügyi törvények isme­retének szükségessége és megszerzése 74 Lásd folytatását a tullapon !

Next

/
Thumbnails
Contents