Adó- és illetékügyi szemle, 1912 (1. évfolyam, 1-3. szám)

1912 / 1. szám

1. FÜZET 1912 OKTÓBER HÓ L ÉVFOLYAM AD Q-E$ ILLETÉKUGYI H9WI FOLYÓ IRAT. ELMÉLETI ES GYAKORLATI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI JOG ÉS PÉNZÜGYTAN MINDEN AGÁBÓL, RENDSZERES KÖZ­LÉSE ÉS MÉLTATÁSA A LEG­ÚJABB ADÓ-ÉS ILLETÉKÜGYI JOGGYAKORLATNAK MEGJELENIK EVENKINT TÍZ­SZER, JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS HÓNAPOK KIVÉTELÉVEL MIN­DEN HÓ KÖZEPÉN SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ­HIVATAL BUDAPESTEN, V., ALKOTMÁNY-UTCA 19. SZÁM ALATT, A HOVÁ A SZEMLÉRE TARTOZÓ MINDENNEMŰ ÉR­TESÍTÉSEK CIMZENDŐK TELEFON: 162-28 ELŐFIZETÉSI DIJ: EGÉSZ ÉVRE 24 KORONA. FEL ÉVRE 12 KORONA. EGYES SZÁM ÁRA 3 KOR. ÍZ ADÓ- ÉS ILLETÉKÜGTI SZEMLE KIADÁSA BENEDEK SÁNDOR KIR. KÖZIGAZGATÁSI ÍTÉLŐBÍRÓ DR. FELLNER FRIGYES EGYETEMI M. TANÁR P DR. HEGEDŰS LÓRÁNT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, EGYETEMI M. TANÁR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI DR. KLUG EMIL ÜGYVÉD. A FOGYASZTÁSI ADÓK ROVATÁT VEZETI KISS JENŐ, PÉNZÜGYI TITKÁR A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMBAN. AZ ILLETÉKÜGYI ROVATOT VEZETIK DR. CSEKÓ BÉLA ÉS FŐZŐ SÁNDOR, A KIR. KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁG TANÁCSJEGYZŐI. TARTALOM EGYENES ADÓK Dr. Wlassics Gyula v. b. t.1.: Az uj adótörvé­nyek hatása a közigazgatási bíróság ügy­forgalmára 3 Benedek Sándor: A pénzügyi közigazgatási bíráskodás szervezeti kérdései (I) 10 Dr. Hantos Elemér: A hitelszövetkezeti adózás uj rendje . 15 Dr. Fraenkel Sándor: Az uj tőkekamat- és jára­dékadóról szóló végrehajtási utasítás .. .. 19 Dr. Komin János: Az uj társulati adóról szóló végrehajtási utasítás 25 Dr. Siebenschein Rudolf: A kötelező könyv­vizsgálat az osztrák jövedelemadónál .. .. 31 Joggyakorlat: 15 eset 34 FOGYASZTÁSI ADÓK Kiss Jenő: Fogyasztási adóink rendszere (I). .. 41 Dr, Petény Ármánd: Adótechnikai újítások a söriparban .. 45 Joggyakorlat: 9 eset 49 ILLETÉKÜGY Főző Sándor: Illetékügyünk mai állapota és reformszükségletei (I) 53 Dr. Éber Antal: A parcellázási illeték 58 Joggyakorlat: 10 eset 61 JÖVEDÉKI BÜNTETŐJOG Dr. Baloghy György: A kormány legrégibb igazságügyi tartozása 69 Joggyakorlat: 3 eset 71 Lásd folytatását a tullapon I

Next

/
Thumbnails
Contents