A kartel, 1932 (2. évfolyam, 1-6. szám)

1932 / Tartalommutató

A „KARTEL" TARTALOMJEGYZÉKE I. Nagyobb dolgozatok. Oldal Kelemen Sándor: Inter arma silent musae ... 1 Kartelszerződések bemutatási kötelezettsége . . 2 Kelemen Sándor: Karteljogi problémák ... 9 Kelemen Sándor: Választott bíróságok és a karteltörvényünk 17 Regény a benzinkútról 19 Kelemen Sándor: Kartelek és a világkrízis . . 25 A kartelek jogi helyzete Franciaországban . . 28 Kelemen Sándor: A kartelkérdés az Internatio­nal Law Association oxfordi kongresszusán . 33 A német kartelrendelet kibővítése 36 Köházy Endre: Gyakorlati kérdések a kartel­jogban 41 Kelemen Sándor: Karteltörvényünk hiányai és a szénkérdés 42 Sz. Gavallér Lajos: Uj irányok a cseh kartel­tervezetben 46 II. Nagyobb szemlék. Oldal A közérdekű per (Sz. Gavallér Lajos) ... 6, 16 Karteltörvény Dániában (Szenté Andor) ... 6 A német kartelbíróság újabb döntéseiből ... 7 Rögtöni hatályú felmondás 8 A karteltörvény alkalmazásának premierje . . 15 Az Ügyvédi Kamara jelentése a kartelltörvény­ről 22 „Gazdakartel a kartelek ellen" 22 Fizetésképtelen kartel 23 Szemelvények a német kartelbíróság dönté­seiből 23 A kartelbíróság első ügye . 31 Nemzetközi cukoregyezmény 31 Karteltörvényjavaslat Bulgáriában 32 Ismét előtérben a kartelkérdés 37 A kartelmagánjog kifejlődésének nehézségei és szükségessége (Sz. Gavallér Lajos) .... 38 A kartelbíróság megsemmisít egy választott bírósági ítéletet 39 Esetek a német kartelmagánjog köréből (Szenté Andor) 48

Next

/
Thumbnails
Contents