Katolikus Főgimnázium, Csíkszereda, 1942

ALAPITTATOTT A XVII. SZAZAD KÖZEPÉN. A GYULAFEHERVARI RÓM. KÁT. EGYHÁZMEGYE KOLOZSVÁRI Általános helytartósága. AZ ERDÉLYI RÓM. KÁT. EGYHÁZMEGYEI TANÁCS VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ CSÍKSZEREDÁI RÓM. KÁT. SEGÍTŐ MÁRIA GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 19A2-43. TANÉVRŐL. KÖZRE A D JA: PATAKI JÓZSEF IGAZGATÓ. SZVOBODA MIKLÓS KÖNYVNYOMDÁJA. CSÍKSZEREDA, 1943.

Next

/
Thumbnails
Contents