Katolikus Főgimnázium, Csíkszereda, 1941

ALAPITTATOTT A XVII. SZÁZAD KÖZEPÉN. A GYULAFEHÉRVÁRI ROM. KÁT. EGYHÁZMEGYE KOLOZSVÁRI AltalAnos HELYTARTÓSÁG A. AZ ERDÉLYI RÓM. KÁT.' EGYHÁZMEGYEI TANÁCS VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ CSÍKSZEREDÁI RÓM. KÁT. SEGÍTŐ MÁRIA GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1941-4-2. TANÉVRŐL. KÖZREA DJA: PATAKI JÓZSEF IGAZGATÓ. SZVOBODA MIKLÓS KÖNYVNYOMDÁJA. CSIKS7EREDA, 1942.

Next

/
Thumbnails
Contents