Katolikus Főgimnázium, Csíkszereda, 1940

ALAPITTATOTT A XVII. SZÁZAD KÖZEPÉN. A gyulafehérvári rón. lat. egyházmegye kolozsvári áU talános helytartósága. 4z Erdélyi Róm. Kai. Egyházmegyei Tanári Vezetése Alatt Álló Csíkszeredái Róm. Rat. Segítő Mária Gimnázium ÉVKÖNYVE az 1940-41. tanévről. Közreadja! ALBERT VILMOI igazgató. Nyomatott Péter Ferenc 'könyvnyomdájában, Csíkszereda 1942.

Next

/
Thumbnails
Contents