Katolikus Főgimnázium, Csíkszereda, 1919

Cenzúrát: Dr. P. C. Debu. AZ ERDÉLYI RÓM. KATH. STÁTUS CSÍKSZEREDA! FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1919—20-IK TANÉVRŐL. NYOMATOTT ANTAL TESTVÉREK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN BRA§OV-BRASSÓ. 1920.

Next

/
Thumbnails
Contents