Katolikus Főgimnázium, Csíkszereda, 1926

—— L iceul romano-catolic din Mercurea-Ciue. — Róm. kath. főgimnázium. ANUARUL LICEULUI ROM. CAT. DIN MERCUREA-CIUC /# 9 V AL CONSILIULUI DIECEZAN ROM. CAT. DE RIT LAfw. Á PE ANII SCOLARI 1926-27, 1927-28 §1 1928-29. PUBLICAT DE DIRECTIUNE. AZ ERDÉLYI RÓM. KATH. EGYHÁZMEGYEI TANÁCS MERCUREA-CIUC-I FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1926-27, 1927-28 ÉS 1928-29 ISKOLAI ÉVEKRŐL. KÖZLI: AZ IGAZGATÓ.

Next

/
Thumbnails
Contents