Katolikus Főgimnázium, Csíkszereda, 1922

r­RAPORTUL DESPRE L1CEUL AL STATUSCJLÜ! R TRANSJLVANEAN DIN/MERCÜREA □ PE ANUL §COLAR 1922-23. ° PUBLICAT DE LUDOVIC KASSAI DIRECTOR. PZ ERDÉLYI RÓMAI KATHOLIKÜS STATUS CSÍKSZEREDÁI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE I w: AZ 1922—23-IK ISKOLAI ÉVRŐL :«=: KÖZLI : KASSAI LAJOS IGAZGATÓ. TIPOGRÁFIA: SZVOBODA MIKLÓS MERCUREA-CIUC «= 1923. o

Next

/
Thumbnails
Contents