Katolikus Főgimnázium, Csíkszereda, 1917, 1918

AZ ERDÉLYI ROM. KATH. STÁTUS CSÍKSZEREDÁI FÖGIIWtAZlUIlANAA értesítője AZ 1917—18-IK ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE!!: AZ IGAZGATÓ < \ \ ‘CSÍKSZEREDA NYOMATOTT SZVOBODA MIKLÓS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1918

Next

/
Thumbnails
Contents