Katolikus Főgimnázium, Csíkszereda, 1915, 1916

—E \ -02JO o AZ ERDÉLYI RÓM. KATH. STÁTUS CSÍKSZEREDA! FŐGIMNAZIÜIVlANflK ÉRTESÍTŐJE AZ 1915—1916-1K ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE: IGAZGATÓSÁG. CSÍKSZEREDÁN NYOMATOTT: SZVOBODA MIKLÓS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN ■=> 1916. =>

Next

/
Thumbnails
Contents