Katolikus Főgimnázium, Csíkszereda, 1914

L. ÁOW-£ J AZ ERDÉLYI ROM. KATH. STÁTUS GSIKSZEREOflI FŐGI|VlflflZlU|VIR!lAK ¥W értesítője A Z 1914—15-IK ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE: AZ IGAZGATÓSÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents