Katolikus Főgimnázium, Csíkszereda, 1913

í tóm AZ ERDÉLYI RÓM. KATII. STÁTUS CSÍKSZEREDÁI FÖGIMNÁZIl)|VIÁflAK ÉRTESÍTŐJE ZftZ I915 m4-IK ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE : AZ IGAZGATÓSÁG. I NYOMATOTT SZVOBODA MIKLÓS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN CSÍKSZEREDÁN, 1914.

Next

/
Thumbnails
Contents