Katolikus Főgimnázium, Csíkszereda, 1911

r£ loz 0 AZ ERDÉLYI ROM. KATH. STATUS CSÍKSZEREDÁI fŐCIMÁZIUtlÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1911—1912-1K ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE: AZ IGAZGATÓSÁG CSÍKSZEREDA NYOMATOTT SZVOBODA MIKLÓS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1912

Next

/
Thumbnails
Contents