Katolikus Főgimnázium, Csíkszereda, 1910

I n/í ít (\ ti f) o Áj V RZ ERDÉLYI RÓM. KRTH. STATÜS GSlKSZEflEDAI FÖGHW(lÄZlU|VIÄflAK ÉRTESÍTŐJE RZ 1910—1911-IK ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE: AZ IGAZGATÓSÁG CSÍKSZEREDA WYOMRTOTT SZVOBODfi MIKLÓS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1911

Next

/
Thumbnails
Contents