Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1909

GSIKSOJILYÓI FÖGIMflflZIÜlWÄIJÄH ÉRTESÍTŐIÉ AZ 1909—910-1K ISKOLAI TANÉVRŐL. rn KÖZLI : CD AZ IGAZGATÓSÁG. □P ERDÉLYI ROM KATH. STÁTUS NYOMATOTT SZVOBODR MIKLÓS KÖNYVSAJTÓJÁN- CSÍKSZEREDÁN, 1910. -

Next

/
Thumbnails
Contents