Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1908

J02d 1 AZ ERDÉLYI ROM. KATH. STÁTUS CS1KS0MLYÓ1 FŐG1MNÁZIUMÁNAK rr Értesítője AZ 1908—1909-1K ISKOLAI TANÉVRŐL 'r* AZ IGAZGATÓSÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents