Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1906

AZ ERDÉLYI ROM. KATH. STATUS CSIKSOMLYÓI FŐGIMNÁZIUMÁNAK É R T ESIT 0) E AZ 1906— 1907-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: RZ IGRZGRTÓSRG. 1007. NYOMATOTT SZVOBODA JÓZSEF KÖNyVSAJTÓJÁN CSÍKSZEREDÁBAN. I

Next

/
Thumbnails
Contents