Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1906

Az ERDÉLYI RÓM. KflTH. STATUS CSIKSOMLYÓI FŐGIMNÁZIUMÁNAK értesítője AZ 1906—1907-lK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG. 1007. NYOMATOTT SZVOBOD^ JÓZSEF KÖNyVSAJTÓJÁN CSÍKSZEREDÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents