Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1900

c iimimnmm.mmJi \%. >: * * & * * ;-i ife' • X \ ..................................................... m mnumimi m > € .,@9 NYOMATOTT SZVOBODA JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN CSIK-SZKKEDÁBAN. A CSIK-SOMLYÓI KŐM. KATH. FÓGYMNASIUM É R T E SIT 0 J E AZ 1900 901. TANÉVRŐL. cy^*\v. ^á\ 3á\)or, xaa^aXó. * I--— I w |m * W p K 6 pmi 3 [lllllimnTTmiiriinmiiiiiiiiiiiinTiiiiimiiiiniiiiininiiiiiMiii’-:'nrnTiTTTTTTTmi!igmnnnnmniimn m IW, II A il i » • •"

Next

/
Thumbnails
Contents