Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1896

te I te. II te II tel te II te I te II te teI te ü te Tp1 A CSIKSOMLY ÓI ROM. KATH. FŐGYMNASIUM rr értesítője AZ 1896—97. TANÉVRŐL. * KÖZLI: BA-IíTIDI -V-A-ZTJXj, IGAZGATÓ. CSIK-8ZEREDABAN. NYOMATOTT GYÖRGY JAK AB JHÁRTONNAL, 1897. SI % i^i^iniyiyí?n %

Next

/
Thumbnails
Contents