Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1883

.■«5* «w CSIK- SZEREDÁBAN, Nyomatott $zabó ^ajoS Könyvnyomdájában. iS 1 8 8 4. ^t^a:;:xt:^^:r:rrxríí M CSIKSOMLYÓI RÓM. KATH. FÖGYMNASIUM Értesítője AZ 1883—84-ik tanévről. KÖZLI IMETS F. JÁKÓ, IGAZGATÓ.

Next

/
Thumbnails
Contents