Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1879

A C S I K-S O M L Y Ó I ROM. KATH. FŐGYMNASIUM ^JTl'íluÓZ.S'W vV-' <3 ? i k' is? SZÉKELY-UDVARHELYTT. BECSEK DÁNIEL KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL. 1880.

Next

/
Thumbnails
Contents