Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1878

1 {■ 4, }; ■ i'\ .. \ CSIK-SOM LYÓ T RÓM. KATII. FÖGYMNASIUIVI ÉRTESÍTő J I AZ 1878/9-ediki TANÉVRŐL. KÖZLI IMETS FÜLÖP JÁRÓ, KiAZ(iATü. % SZÉKELY-UDVARHELYIT. NYOMATOTT BECSEK DÁNIEL BETŰIVEL. 187». — ---------—Ä----------—------­Í N ^ I

Next

/
Thumbnails
Contents