Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1873

T ! CSIK-SOMLYOI MAROS VÁSÁRHELYIT. Nyomatott Bácsii i.a és Héjas Józsefnél a róm. kath. leányiskola gyorssa.itó.ian ■s / ^

Next

/
Thumbnails
Contents