Szent Benedek-rendi Jedlik Ányos katolikus gimnázium és általános iskola, Csepel, 1947

ÁLLAMI FŐFELÜGYELETI HATÓSÁG: BUDAPESTVIDÉKI TANKERÜLET. KATOLIKUS ISKOLAI FŐHATÓSÁG: BUDAPESTI KERÜLET. A PANNONONHALMI SZENT BENEDEK-REND VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ, KÖZSÉGILEG SEGÉLYEZETT JEDLIK ÁNYOS GIMNÁZIUM EVK.QNYVE AZ 1 9 4 7-4 8. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: V Á L Y I HUGÓ IGAZGATÓ. A CSEPELI RÓMAI KATOLIKUS JEDLIK ÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉVKÖNYVE AZ 1 9 4 7 -4 8. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: BÁLI VENDEL IGAZGATÓ. CSEPEL

Next

/
Thumbnails
Contents