Szent Benedek-rendi Jedlik Ányos katolikus gimnázium és általános iskola, Csepel, 1947

z i>o a ,3 ÁLLAMI FŐFELÜGYELETÉ HATÓSÁG: KATOLIKUS ISKOLAI FŐHATÓSÁG: BUDAPESTVIDÉKI TANKERÜLET. BUDAPESTI KERÜLET. Á PANNONONHALMI SZENT BENEDEK-REND VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ, KÖZSÉGILEG SEGÉLYEZETT 3 E D L I K ÁNYOS GIMNÁZIUM S, ÉVKÖNYVE 0 AZ 1 9 4 7 - 4 8. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: BÁL! VENDEL IGAZGATÓ. AZ 1 9 4 7 -4 8. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: V Á L Y I HUGÓ IGAZGATÓ. A CSEPELI RÓMAI KATOLIKUS JEDLIK ÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA EVKÖNYVE i CSEPEL

Next

/
Thumbnails
Contents