Mányoki János szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 14 (2008) 1-2. sz.

CREDO Evangélikus műhely A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata XIV. évfolyam, 2008. 1-2. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Mányoki János szerkesztő Cserháti Márta Fabiny Tamás Frenkl Róbert elnök Id. Hafenscher Károly Id. Harmati Béla Takácsné Kovácsházi Zelma Reuss András Ribár János Szebik Imre Tóth-Szöllős Mihály JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Balázs Mihály irodalomtörténész Bede Anna költő, műfordító Béres Tamás teológus Hárs Ernő költő, műfordító Horváth Pál eszmetörténész Kicsi Valéria turkológus Maczelka Csaba irodalomtörténész Mányoki János könyvtáros Németh Zsolt fizikus Pintér Gábor törnénész Rokay Zoltán teológus, filozófus Seres István turkológus Tompos Lilla művészettörténész Folyóiratunkat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja. Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója. Felelős kiadó: Kendeh K. Péter. Olvasószerkesztő: Berecz Ágnes. Műszaki szerkesztő: Galgóczi Andrea. Tördelő: Fodor Gábor. Szöveggondozók: Darvas Anikó, Dobsonyi Sándor, Huszár Mariann, Petri Gábor. A borítót Urai Erika tervének felhasználásával Galgóczi Andrea készítette. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 317-5478, 486-1228 • Fax: 486-1229 Előfizetés egy évre 1790 Ft, egy szám ára 895 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. Előfizetési díj külföldre portóval együtt 6260 Ft vagy 25 euró. Kapható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Luther Kiadó könyvesboltjában (VIII. Üllői út 24.), a Huszár Gál Könyvesboltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns Könyvesboltban (IX. Ráday u. 1.). Nyomta és kötötte: Kánai Nyomda Kft. Felelős vezető: Kánai József ISSN 1219-6800

Next

/
Thumbnails
Contents