Mányoki János szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 13 (2007) 3-4. sz.

CREDO Evangélikus műhely A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata XIII. évfolyam, 2007. 3-4. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Mányoki János szerkesztő Takácsné Kovácsházi Zelma Cserháti Márta Reuss András Fabiny Tamás Ribár János Frenkl Róbert elnök Szebik Imre Id. Hafenscher Károly Tóth-Szöllős Mihály Id. Harmati Béla JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Bereczki Gábor nyelvész, műfordító Pintér Gábor történész Dér Katalin eszmetörténész Rakovszky István tanár id. Frivaldszky János oki. mérnök, történész Somkuti Gabriella könyvtáros, költő Hárs Ernő költő, műfordító Szántó Iván iranista, művészettörténész Horváth Pál eszmetörténész Tomka Gábor, régész, művészettörténész Kovács Előd turkológus, iranista Török Péter szociológus Mányoki János könyvtáros Folyóiratunkat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja. Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója. Felelős kiadó: Kendeh K. Péter. Olvasószerkesztő: Berecz Ágnes. Műszaki szerkesztő: Galgóczi Andrea. Tördelő: Fodor Gábor. Szöveggondozó: Miklósné Székács Judit, Petri Gábor. A borítót Urai Erika tervének felhasználásával Galgóczi Andrea készítette. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 317-5478, 486-1228 • Fax: 486-1229 Előfizetés egy évre 1660 Ft, egy szám ára 830 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. Előfizetési díj külföldre portóval együtt 5800 Ft vagy 23 euró. Kapható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Luther Kiadó könyvesboltjában (VIII. Üllői út 24.), a Huszár Gál Könyvesboltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns Könyvesboltban (IX. Ráday u. 1.). Nyomta és kötötte: Vitacomp - Solutions Bt. Felelős vezető: Vass Pál NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA ISSN 1219-6800

Next

/
Thumbnails
Contents