Mányoki János szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 13 (2007) 1-2. sz.

CREDO Evangélikus műhely A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata XIII. évfolyam, 2007. 1-2. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Mányoki János szerkesztő Cserháti Márta Fabiny Tamás Id. Fabiny Tibor Fasang Árpád Frenkl Róbert elnök Id. Hafenscher Károly Id. Harmati Béla Jánosy István Takácsné Kovácsházi Zelma Reuss András Ribár János Szebik Imre Tóth-Szöllős Mihály JELEN SZAMUNK SZERZŐI Bereczki Gábor nyelvész, műfordító Erdő Vadim Béla tanár Hasznos Andrea koptológus Hárs Ernő költő, műfordító Horváth Pál eszmetörténész Kamarás István szociológus Kamp Salamon egyházzenész Kiss Melinda művészettörténész Luik, Viivi, költő, műfordító Mányoki János könyvtáros Pintér Gábor történész Szentpéteri Márton eszmetörténész Végh László fizikus Folyóiratunkat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja. Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója. Felelős kiadó: Kendeh K. Péter. Olvasószerkesztő: Berecz Ágnes. Műszaki szerkesztő: Galgóczi Andrea. Tördelő: Fodor Gábor. A borítót Urai Erika tervének felhasználásával Galgóczi Andrea készítette. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 317-5478, 486-1228 • Fax: 486-1229 Előfizetés egy évre 1660 Ft, egy szám ára 830 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. Előfizetési díj külföldre portóval együtt 5800 Ft vagy 23 euró. Kapható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Luther Kiadó könyvesboltjában (VIII. Üllői út 24.), a Huszár Gál Könyvesboltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns Könyvesboltban (IX. Ráday u. 1.). Nyomta és kötötte: ETO-PRINT Kft. Felelős vezető: Balogh Mihály ISSN 1219-6800

Next

/
Thumbnails
Contents