Mányoki János szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 12 (2006) 3-4. sz.

CREDO Evangélikus műhely A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata XII. évfolyam, 2006. 3-4. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Mányoki János szerkesztő Cserháti Márta Fabiny Tamás Id. Fabiny Tibor Fasang Árpád Frenkl Róbert elnök Id. Hafenscher Károly Id. Harmati Béla Jánosy István Takácsné Kovácsházi Zelma Reuss András Ribár János Szebik Imre Tóth-Szöllős Mihály JELEN SZAMUNK SZERZŐI Bereczki Gábor nyelvész, műfordító Böröcz Enikő lelkész Csomortány Levente művészettörténész Dér Katalin eszmetörténész Gáspár Dorottya régész, művészettörténész Hárs Ernő költő, műfordító Imrényi Tibor ortodox lelkész Kurdi Krisztina történész Mányoki János könyvtáros Paul, Toomas teológus Pintér Gábor történész Puskás László műfordító Rakovszky István tanár Somkuti Gabriella könyvtáros, költő Szarka Miklós lelkész, terapeuta Vajda Tamás történész Előző számunkban olvashattuk Rainer Voigt Enno Littmann élete és munkássága című tanulmányát, amelynek végéről sajnálatosan lemaradt a fordító, Ferencziné Herzog Emőke neve. Ugyancsak elmaradt az a közlés, hogy a képek válogatása és kísérőszövege a szerkesztőtől származik, s a fordítást is ő nézte át. A mulasztásért olvasóink elnézését kérjük. Folyóiratunkat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja. MffT NEMZETI KULTURALIS OROKSEG MINISZTÉRIUMA Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója. Felelős kiadó: Kendeh K. Péter. Olvasószerkesztő: Berecz Ágnes. Műszaki szerkesztő: Galgóczi Andrea. Tördelő: Fodor Gábor. Szöveggondozó: Miklósné Székács Judit. A borítót Urai Erika tervének felhasználásával Galgóczi Andrea készítette. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 317-5478, 486-1228 • Fax: 486-1229 Előfizetés egy évre 1660 Ft, egy szám ára 830 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. Előfizetési díj külföldre portóval együtt 5800 Ft vagy 23 euró. Kapható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Luther Kiadó könyvesboltjában (VIII. Üllői út 24.), a Huszár Gál Könyvesboltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns Könyvesboltban (IX. Ráday u. 1.). Nyomta és kötötte: ETO-PRINT Kft. Felelős vezető: Balogh Mihály ISSN 1219-6800

Next

/
Thumbnails
Contents