Mányoki János szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 12 (2006) 1-2. sz.

CREDO Evangélikus Műhely A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata XII. évfolyam, 2006. 1-2. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Mányoki János szerkesztő Cserháti Márta Fabiny Tamás Id. Fabiny Tibor Fasang Árpád Frenkl Róbert (elnök) Id. Hafenscher Károly Id. Harmati Béla Jánosy István Kovácsházi Zelma Reuss András Ribár János Szebik Imre Tóth-Szöllős Mihály JELEN SZAMUNK SZERZŐI Bede Anna költő, műfordító Benyik György teológus Bereczki Gábor finnugor nyelvész, műfordító Dér Katalin eszmetörténész Gáspár Dorottya régész Gonda László teológus Hárs Ernő költő, műfordító Jobbágyné András Katalin könyvtáros Mányoki János könyvtáros Németh Judit könyvtáros Paul, Toomas, teológus Pintér Gábor történész Rúzsa György művészettörténész Sárközi Gergely tanár Voigt, Rainer, sémi filológus Folyóiratunkat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja. Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója. Felelős kiadó: Kendeh K. Péter. Olvasószerkesztő: Berecz Ágnes. Műszaki szerkesztő: Galgóczi Andrea. Tördelő: Fodor Gábor. Szöveggondozó: Miklósné Székács Judit. A borítót Urai Erika tervének felhasználásával Galgóczi Andrea készítette. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 317-5478, 486-1228 • Fax: 486-1229 Előfizetés egy évre 1660 Ft, egy szám ára 830 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. Előfizetési díj külföldre portóval együtt 5800 Ft vagy 23 euró. Kapható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Luther Kiadó Könyvesboltjában (VIII. Üllői út 24.), a Huszár Gál Könyvesboltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns Könyvesboltban (IX. Ráday u. 1.). Nyomta és kötötte: ETO-PRINT Kft. Felelős vezető: Balogh Mihály ISSN 1219-6800

Next

/
Thumbnails
Contents