Mányoki János szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 11 (2005) 1-2. sz.

CREDO Evangélikus Műhely A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata XI. évfolyam, 2005. 1-2. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Mányoki János szerkesztő Cserháti Márta Fabiny Tamás Fabiny Tibor ifj. Fasang Árpád Frenkl Róbert (elnök) Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Kovácsházi Zelma Reuss András RibárJános Szebik Imre Tóth-Szöllős Mihály JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Bede Anna költő, műfordító Berecz Ágnes történész Csirkés Ferenc turkológus Deák Viktória Hedvig teológus Kamp Salamon egyházzenész, karnagy Kolba Judit, H., művészettörténész Mányoki János könyvtáros Mérai Dóra művészettörténész Merkl Hilda, Kőrösiné, irodalomtörténész Nyakas Miklós történész, muzeológus Pintér Gábor történész Rakovszky István tanár Reuss András rendszeres teológus Seres István turkológus Somkuti Gabriella könyvtáros, költő Szopori Nagy Lajos irodalomtörténész, műfordító Vásáry István turkológus Folyóiratunkat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja. « NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója. Felelős kiadó: Kendeh K. Péter. Olvasószerkesztő: Berecz Ágnes. Műszaki szerkesztő: Galgóczi Andrea. Tördelő: Fodor Gábor. Szöveggondozó: Szabó István. A borítót Urai Erika tervének felhasználásával Galgóczi Andrea készítette. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 317-5478, 486-1228 • Fax: 486-1229. Előfizetés egy évre 1660 Ft, egy szám ára 830 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. Előfizetési díj külföldre portóval együtt 5800 Ft vagy 23 Euro. Kapható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Luther Kiadó Könyvesboltjában (VIII. Üllői út 24.), a Huszár Gál Könyvesboltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns Könyvesboltban (IX. Ráday u. 1.). Nyomta és kötötte: ETO-PRINT Kft. Felelős vezető: Balogh Mihály ISSN 1219-6800

Next

/
Thumbnails
Contents