Mányoki János szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 10 (2004) 3-4. sz.

CREDO Evangélikus Műhely A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata X. évfolyam, 2004. 3-4. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Mányoki Jáno s szerkesztő Harmati Béla I Bozóky Éva] Jánosy István Cserháti Márta Kovácsházi Zelma Fabiny Tamás Reuss András Fabiny Tibor Ribár János ifj. Fasang Árpád Szebik Imre Frenkl Róbert (elnök) Tóth-Szöllős Mihály Hafenscher Károly JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Bede Anna költő, műfordító, Budapest Berta Zsolt ref. lelkész, Budapest Buzási Enikő művészettörténész, Budapest Dér Katalin klasszika filológus, Budapest Hárs Ernő költő, műfordító, Budapest Hubert Gabriella irodalomtörténész, Budapest Kasemaa, Kalle egyháztörténész, Tartu Kertész Botond történész, Budapest Korencsy Ottó germanista, Budapest Mányoki János könyvtáros, Budapest Migotti, Branka, régész, Zágráb Péteri Vanda irodalomtörténész, Budapest Rakovszky István tanár, Budapest Siptár Dániel egyetemi hallgató, Budapest Szopori Nagy Lajos, irodalomtörténész, műfordító, Budapest Ullrich Balázs klasszika filológus, Szeged Vajda Tamás történész, Szeged Vásáry István turkológus, Budapest Folyóiratunkat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója. Felelős kiadó: Kendeh K. Péter. Olvasószerkesztő: Berecz Ágnes. Műszaki szerkesztő: Galgóczi Andrea. Tördelő: Fodor Gábor. Szöveggondozó: Szabó István. A borítót Urai Erika tervének felhasználásával Galgóczi Andrea készítette. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 317-5478, 486-1228 • Fax: 486-1229. Előfizetés egy évre 1660 Ft, egy szám ára 830 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. Előfizetési díj külföldre portóval együtt 5800 Ft vagy 23 Euro. Kapható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Luther Kiadó Könyvesboltjában (VIII. Üllői út 24.), a Huszár Gál Könyvesboltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns Könyvesboltban (IX. Ráday u. 1.). Nyomta és kötötte: ETO-PRINT Kft. Felelős vezető: Balogh Mihály ISSN 1219-6800

Next

/
Thumbnails
Contents