Mányoki János szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 9 (2003) 3-4. sz.

CREDO Evangélikus Műhely A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata IX. évfolvam, 2003. 3-4. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Mányoki János szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Márta Fabiny Tamás Fabiny Tibor ifj. Fasang Árpád Frenkl Róbert (elnök) Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Kovácsházi Zelma Reuss András RibárJános Schulek Mátyás Sólyom Jenő Szebik Imre Tóth-Szöllős Mihály JELEN SZAMUNK SZERZŐI Bede Anna költő műfordító Berecz Agnes könyvtáros Bereczki Gábor nyelvész, irodalomtörténész Buzási Enikő művészettörténész Csomortány Levente művészettörténész Dér Katalin eszmetörténész Dörömbözi János eszmetörténész ifj. Fabiny Tibor irodalomtörténész Gáspár Dorottya régész id. Hafenscher Károly lelkész Keveházi László lelkész Komoróczy Emőke, G. irodalomtörténész Laborcz Júlia, H. könyvtáros, műfordító Luft Ulrich egyiptológus Mányoki János könyvtáros Puskás Attila róm. kat. lelkész Soós Sándor vallástörténész Sudár Balázs turkológus Szabó Péter történész Szopori Nagy Lajos irodalomtörténész, műfordító Venczel Katalin irodalomtörténész Folyóiratunkat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA ft*:ji»rtjij|«kg*ti '»Au* Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója. Felelős kiadó: Kendeh K. Péter. Olvasószerkesztő: Berecz Ágnes. Műszaki szerkesztő: Galgóczi Andrea. Tördelő: Fodor Gábor. Szöveggondozó: Szabó István. A borítót Urai Erika tervének felhasználásával Galgóczi Andrea készítette. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 317-5478, 486-1228 • Fax: 486-1229. Előfizetés egy évre 1500 Ft, egy szám ára 750 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. Előfizetési díj külföldre portóval együtt 5300 Ft. Kapható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Luther Kiadó Könyvesboltjában (VIII. Üllői út 24.), a Huszár Gál Könyvesboltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns Könyvesboltban (IX. Ráday u. 1). Nyomta és kötötte: ETO-PRINT Kft. Felelős vezető: Balogh Mihály ISSN 1219-6800

Next

/
Thumbnails
Contents