Mányoki János szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 8 (2002) 3-4. sz.

CREDO Evangélikus Műhely A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata VII. évfolyam, 2002. 3-4. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Mányoki János szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Márta Fabiny Tamás Fabiny Tibor ifj. Fasang Árpád Frenkl Róbert (elnök) Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Kovácsházi Zelma Reuss András RibárJános Schulek Mátyás Sólyom Jenő Szebik Imre Tóth-Szöllős Mihály JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Andorka Eszter lelkész Batári Ferenc művészettörténész Béres Tamás lelkész Bozóky Éva író, újságíró Czenthe Miklós levéltáros Csepregi Zoltán lelkész, egyháztörténész Dér Katalin eszmetörténész Garam Éva régész, művészettörténész Gerelyes Ibolya régész, művészettörténész Győri L. János tanár, irodalomtörténész Káldi Gyula építész Komoróczy Emőke, G. irodalomtörténész Krámer Gvörgy lelkész Kránitz Mihály róm. kat. teológiai tanár Mányoki János könyvtáros Matus László történész Pósfay György lelkész Rakovszky István tanár Szopori Nagy Lajos irodalomtörténész, műfordító Folyóiratunkat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja. NHMZLTI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója. Felelős kiadó: Kendeh K. Péter. Olvasószerkesztő: Berecz Ágnes. Műszaki szerkesztő: Galgóczi Andrea. Tördelő: Fodor Gábor. Szöveggondozó: Szabó István. A borítót Urai Erika tervének felhasználásával Galgóczi Andrea készítette. Szerkesztőségés kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 317-5478, 486-1228 • Fax: 486-1229. Előfizetés egy évre: 1300 Ft, egy szám ára 650 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. Előfizetési díj külföldre portóval együtt 4600 Ft. Kapható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Luther Kiadó Könyvesboltjában (VIII. Üllői út 24.), a Huszár Gál Könyvesboltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns Könyvesboltban (IX. Ráday u. 1.). Nyomta és kötötte: ETO-PRINT Kft. Felelős vezető: Balogh Mihály ISSN 1219-6800

Next

/
Thumbnails
Contents