Mányoki János szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 8 (2002) 1-2. sz.

CREDO Evangélikus Műhely A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata VII. évfolyam, 2002. 1-2. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Mányoki János szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Márta Fabiny Tamás Fabiny Tibor ifj. Fasang Árpád Frenkl Róbert (elnök) Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Kovácsházi Zelma Reuss András RibárJános Schulek Mátyás Sólyom Jenő Szebik Imre Tóth-Szöllős Mihály JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Andorka Eszter lelkész Bede Anna költő, műfordító Benkő Elek művészettörténész, régész Berecz Ágnes irodalomtörténész Béres Tamás lelkész Csepregi András lelkész Csepregi Zoltán egyháztörténész Fazekas Benedek egyetemi hallgató Guóth Emil tanár Kalla Gábor asszíriológus, régész Mányoki János könyvtáros Mikonya György pedagógia-történész Nagy Dorottya teológiai hallgató Nagy Zoltán lelkész Orosz Gábor Viktor lelkész Parragh Szabolcs a Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium volt igazgatója Reuss András teológiai tanár Somkuti Gabriella könyvtáros Szebik Imre püspök Széplaki György irodalomtörténész Tamás Edit történész, muzeológus Zászkaliczky Péter lelkész Folyóiratunkat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja. TT T r NEMZETI KULTURÁLIS ORÓKSEC MINISZTÉRIUMA Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya. Felelős kiadó: Kendeh K. Péter. Olvasószerkesztő: Berecz Ágnes. Műszaki szerkesztés: Galgóczi Andrea. Tördelés: Fodor Gábor A borítót Urai Erika tervének felhasználásával Galgóczi Andrea készítette. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon/fax: 317-5478, 486-1228. Előfizetés egy évre: 1300 Ft, egy szám ára 650 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. Előfizetési díj külföldre portóval együtt 4600 Ft. Kapható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Sajtóosztály Könyvesboltjában (VIII. Üllői út 24.), a Huszár Gál Könyvesboltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns Könyvesboltban (IX. Ráday u. 1.) Nyomta és kötötte: Plantin Kiadó és Nyomda Kft. ISSN 1219-6800

Next

/
Thumbnails
Contents