Mányoki János szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 7 (2001) 3-4. sz.

CREDO Evangélikus Műhely A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata VI. évfolyam, 2001. 3-4. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Mányoki János szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Márta Fabiny Tamás Fabiny Tibor ifj. Fasang Árpád Frenkl Róbert (elnök) Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Kovácsházi Zelma Reuss András RibárJános Schulek Mátyás Sólyom Jenő Szebik Imre Tóth-Szöllős Mihály JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Andorka Eszter lelkész Bartha István lelkész Bede Anna költő, műfordító Bence Imre lelkész Benczúr László lelkész Béres Tamás lelkész Bödöcs Pál irodalomtörténész Böröcz Enikő lelkész Csepregi Márta nyelvész Cserháti Sándor teológiai tanár Fabiny Tibor teológiai tanár Fehérvári Győző irodalomtörténész, műfordító Giczi Zsolt történész Gödény Endre tanár Hubert Gabriella irodalomtörténész Karátson Gábor író, festőművész Komoróczy Emőke, G., irodalomtörténész Mányoki János könyvtáros Orosz Gábor Viktor lelkész Rakovszky István tanár Reuss András teológiai tanár Seben István lelkész Sólyom Jenő egyházkerületi felügyelő, fizikus Szentpétery Péter teológiai tanár Trajtler Gábor lelkész, orgonaművész Folyóiratunkat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja. NEMZET] KULTURÁLIS OROKSEC MINISZTÉRIUMA Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya. Felelős kiadó: Kendeh K. Péter. Olvasószerkesztő: Berecz Ágnes. Műszaki szerkesztés: Galgóczi Andrea. Tördelés: Rezessy Szabolcs A borítót Urai Erika tervének felhasználásával Galgóczi Andrea készítette. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon/fax: 317-1108, 317-5478. Előfizetés egy évre: 1000 Ft, egy szám ára 500 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. Előfizetési díj külföldre portóval együtt 3500 Ft. Kapható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Sajtóosztály Könyvesboltjában (VIII. Üllői út 24.), a Huszár Gál Könyvesboltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns Könyvesboltban (IX. Ráday u. 1.) Nyomta és kötötte: Plantin Kiadó és Nyomda Kft. ISSN 1219-6800

Next

/
Thumbnails
Contents